• image01

05
Sep
2016

Sme vlastníkmi certifikátov ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

V auguste 2016 splnila naša spoločnosť Wesconi s.r.o. jeden zo svojich cieľov: úspešne prešla auditom a získala certifikát kvality podľa ISO 9001 : 2015 a certifikát environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015.

Im August 2016 wurde unsere Gesellschaft Wesconi s.r.o. erfolgreich nach QS-Mangementsystem ISO 9001:2015 und nach ISO 14001:2015 zertifiziert.